måndag 28 juni 2021

Skags uddes blomster

 Lingon

Kråkbär

Åkerbär

Rölleka

Smultron

Fällnejlika

Strandglim

Rallarros

Fetknopp

Tuvull

Kråkvicker

Silishår

Silishår

Silishår

Silishår

Strandkvanne ?

Valeriana

Valeriana

Kråkklöver

Kråkklöver

Topplösa

Frossört

Kattfot

Fibbla(?)

Ängskovall

Ekorrbär

Liten blåklocka

Vitmåra

Vitklöver

Rödklöver

Strandvial ????Strandvial

Någon typ av måra

Gårdsskräppa 

Daggros

Stenskvätta

Skags uddes blomster

  Lingon Kråkbär Åkerbär Rölleka Smultron Fällnejlika Strandglim Rallarros Fetknopp Tuvull Kråkvicker Silishår Silishår Silishår Silishår St...