söndag 5 juni 2022

Trysunda
Inloppet

Fiskelägret

Slieshår i näckrosdammen


Rosling i dammen


Viggpar i dammen


Dammen


Dammendammen


Laven


Skog mot bergväggen


Granen


Trädet


Gölen


Stigen


Ångpannan


Väggen


Skogskyrkogården


Kyrkogården


Klippor


Klippväggen


Storviken


Eva och havet


Storviken


Ön


Storviken från stigen
Formationer


Mjukhet 

söndag 22 maj 2022

Trysunda

Inloppet Fiskelägret Slieshår i näckrosdammen Rosling i dammen Viggpar i dammen Dammen Dammen dammen Laven Skog mot bergväggen Granen Trädet...