torsdag 28 juni 2018

Midsommar


Midsommar startde med en heldag med arbetsgruppen vid Hemsö fästning, därav bild på kanon och underjordens sjukhus.
I övrigt inrymde midsommar många olika naturupplevelser.  Många timmar blev det spanande på framför allt lom, men också på svarthakedoppingen.
Några timmar ägnades åt att kräla på häll och i mossa. Lägger inte upp bilderna i någon speciell ordning. Precis som helgen var.