söndag 26 augusti 2012

Tidig morgon

For ut tidigt för att spana efter älg. I går morse såg jag fyra, idag bara en älg. Det var en skön morgon, lite kylig och från början låg dimman tät.


tisdag 21 augusti 2012

Dikanäs


Åkte till Dikanäs till stugan för att "laga till ven", slå gräs, gå på höstmarknad och framför allt tapetsera lillstugan. Vädret var kanske det bästa sommaren uppvisat .

söndag 12 augusti 2012

BalesuddenBalestjärn/Balesudden


Den skarpt markerade Balesudden är ett magnifikt sjömärke vid inloppet till Bäckfjärden. Förr i tiden fungerade berget som ett vårdkasberg där eldar kunde tändas för att varna folk i bygderna för krig och faror som väntade.


Den lilla trolska Balestjärn är intressant med sitt klara vatten och sina konserverade trädskelett som syns på botten efter stränderna. Sjön är näringsfattig och har ett högt pH-värde som tros bero på en skalgrusbank på botten av tjärnen som "kalkar" upp sjön.

Naturen

Berggrunden i reservatet består av röd nordingrågranit och övergår längre in i gråare bergarter som migmatit och gråvacka. Geologiskt intressant är den urbergsrauk som finns inom reservatet.

Skogen består mestadels av hällmarkstallskog med granskog i dalgångarna. Grova aspar finns och klibbal förekommer efter stränderna samt vid Balestjärn. Övriga florainslag är bland annat trolldruva, blåsippa, tibast, kungsljus, fjällnejlika, stinknäva, nattviol och skogssallat som här växer på sin nordgräns.
I skogarna förekommer skogsfågel som tjäder och orre och flera hackspettsarter trivs här, bland annat gråspett. Gärdsmyg, svarthätta och rödstjärt är andra fåglar som påträffas här liksom havsörn som numera ses här då och då. Den kuperande och steniga terrängen är också utmärkt för lodjur.

Skogsbranden 2008

Den 5:e juni 2008 startade en skogsbrand på den yttersta delen av själva Balesudden. Branden som troligen startade på grund av en dåligt släckt campingeld, började på den plats där man tidigare har haft en vårdkase. Elden fick ett intensivt förlopp i den branta terrängen och på grund av den stundtals kraftiga nordostliga vinden gick branden över delar av udden som toppbrand. De torra förhållanden som rådde under de dagar branden pågick medförde att det blev långvarig glödbrand inom delar av reservatet med kraftiga rotskador som resultat.
Branden har påverkat skogen på två sätt, dels genom höga flammor som dödat stora delar av trädkronorna och dels genom de rotskador som glödbranden orsakat och som också dödat de träd som undkommit själva lågorna.

Jag har varje år gått de fem kilo-metrarna upp till udden för att se naturen förändras från helt kolsvart till en grönskande oas. Ännu finns delar där branden syns tydligt. Träden börjar ändra färg från kolsvart till en mer ljusare dödlig nyans. I år blommar ljungen stort, blåbärsriset har tagit fart. En och annan svamp kryper upp ur marken.Vvattnet i Balestjärnen är så klart att allt ris och alla fiskar ses på långt håll.