lördag 21 juni 2014

Slåttdalsskrevan via "Entre väst" och Skrattabbortjärn

Midsommardagens prognos både från SMHI och Yr vittnade om regnskurar. Vaknade tidigt av en retande sol. Tyvärr försvann strålarna lika snabbt som de kom. En fördel som moln och låg temperatur ger, är ett bra vandringsväder. Jag packade ryggan för en dag i Skuleskogen.

Jag har aldrig gått från "Entre väst". Skrattabbortjärn lockade, många har pratat om den fina lilla tjärnen. Tjärnen ingår i Nätraån-Ångermanälvens kustområde. Så roligt namn, undrar var det kommer från. Försöker leta efter historia, men jag hittar inget.

Entre väst är kanske den mest barnvagns och handikappvänliga av entréerna. Skyltarna visade på att det var ca tre kilometer till Skrattabborrtjärn och drygt 6 km till Såttdalsskrevan. Målet blev Slåttdalsskrevan.

Grönskan i den djupa orörda skogen var intensiv, fuktig i den tidiga morgonen. Det regnade lätt, men i den täta skogen orkade inte dropparna väta mina kläder. De små myrarna doftade ljuvligt.

Vid Skrattabbortjärn fanns en fin övernattningsstuga, lummigt och skyddat en liten bit ovanför tjärnen.
Själva tjärnen var så vacker som jag hört. Det regnade ordentligt när jag passerade.

Vägen från tjärnen bar iväg uppåt, snart uppe ur skogen och det blev lätt att gå på det långsträckta hällarna. Jag blev lite "vill", trodde att jag var framme, men det visade sig att skrevan låg bortom bergsryggen.

Vid skrevan regnade det på bra. Blev några bilder och lite fika. Kändes skönt att komma ner i skogen. Vilket hjortronår det blir. Karten var på sina håll stora, samtidigt som det blommade för fullt. Övriga blommor var skogsstjärna och liljekonvaljer. Inte direkt den blomma jag väntade mig i den djupa Skuleskogen.

Tillbaka till Skrattabborrtjärn, tog jag mig tid att fika och njuta av dess skönhet. Plötsligt fick jag syn på en liten(vad jag tror) en grönbena unge. mamma var nära, ville verkligen dra uppmärksamheten till sig.

Så kom hällregnet. Blev snabba steg de tre kilometrarna till bilen vid "Entre väst". Tack för en fantastiskt fin dag.Doftande myr

Vit näckros vid Skrattaborrtjärn

Sega och tåliga

Döda och vackra

Slåttdalsskrevan, bakom ryggen

Slåttdalsskrevan

Porten till skrevan från syd.

Hjortronblom

Hjortron

Skrattabborrtjärn

Grönbena unge

Mamma grönbena

Speglar sig 

söndag 15 juni 2014

Skuleberget/Norrbyn

Efter tre härliga dygn med mina finfina barnbarn har jag haft en dag i naturen. Hade egentligen tänkt mig ut i natt, men tröttheten efter lördagsnattens  lomspaning och viljan att ta vara på varje sekund av Saga och Alma gjorde mig trött. När klockan ringde två i natt, jag bara vände på mig och somnade om.
för några veckor sedan fick mitt högra knä en smäll som medförde svullnad och smärta. Jag har en fjällvandring att planera för och tänka på, så jag har tagit det lugnt. Idag på förmiddagen blev det ett elddop för mina knän.
Startade min promenad med förvisso bara elva kilo på ryggen från liftstation vid Skuleberget. Gick skogsbilvägen upp, tog några bilder, drack och gick ner till "naturrum", vände om gick åter upp på Skulebergets topp och ner till bilen. Hela förmiddagen tog det och knät höll!!!!!!

Efter en slapp eftermiddag for jag till Norrbyn. En liten by, färjeläger med överfart till Norrbyskär. Vi var några från Hörnefors fotoklubb som sammanstrålade hos Pia. Efter en god grillning blev det en kortare tur efter vattnet.
En bra söndag med mycket natur och friskluft, avslut med goda kamrater.


Från Skulebergets topp

Från Skulebergets topp

Vidare

Torrt!

Grottan

Himmelskt från grottan

Dessa krypande tallar

Lupiner långt upp på berget

Liten mås i Norrbyn

Norrbyn

 Grönskasöndag 8 juni 2014

Växter i Halsviksravinen

En god vän, Carina hörde av sig och undrade om jag hade intresse av att åka till Halsviksravinen i Nordinggråtrakten för att titta på växter. Enligt länstyrelsen är reservatet  artrikt och över 260 arter av kärlväxter har påträffats. Länstyrelsen skriver att det är för ångermanländska förhållanden ovanligt många inom ett så relativt begränsat område.
På Länsstyrelsens hemsida räknades det upp många växter som jag aldrig sett. Enligt hemsidan beror en del av artrikedomen på att berggrunden består av lättvittrad, näringsrik diabas som innehåller basiska mineraler. Ett flertal källdrag håller marken ständigt fuktad med näringsrikt vatten. Den stora förekomsten av mikroorganismer i marken ger i samband med ett gott lokalklimat en snabb förmultning och ett tjockt mulljordslager. Tidigare kulturpåverkan i form av slåtter och bete har troligen också haft en gynnsam inverkan.

Dagen var varm, fasade lite för värmen och myggen i skogen. helt i onödan, det var skuggigt svalt i den djupa skogen med höga träd, myggen svettades bort.
Vi hade inte gått långt efter stigen förrän vi såg "tandroten" och inte bara en utan alldeles fullt. Tandroten är mindre allmän från Skåne till Uppland. I Ångermanland är den sällsynt.

Myskmadran är också sällsynt i Ångermanland. Och här fanns den i mängder. Svårt att veta vilken art växterna är, svårt att gissa, inte helt enkelt att jämföra med floran. Vi kan inte säkert säga om den vackra vita blomman  är grässtjärnblomma eller lundarv. Jag tror på arven.
Vi var ense om att detta inte är en vanlig smörblomma, men vilken annan art vet vi inte. Kanske majsmörblomma. Helt fantastiskt med dessa höga strutbräken. Jag har bara sett dessa en gång tidigare och det var i Mullsjö i fiskdammarna.  Jag är mycket osäker på violarterna, men jag tror det är två olika sorter. Skuggviolen skall enligt floran gå i blått medan kärrviolen  har en rosalilla nyans.
Det här är bara ett axplock av alla växter som vi såg. Det skall finnas 12 orkidéarter men vi såg inte en enda. Sannolikt för tidigt.

Sist men inte minns en bild på Carina och vår ställning större delen av dagen i skogen. Den växt som mest retat oss är den på den sista bilden. Vi har inte en susning vad det är för växt. Om det är någon som har kunskap om arterna är vi tacksamma för hjälp.

                     
               Tandrot


                                                                                Myskmadra


                       
                 Myskmadra

                         
                           Lundarv

                         
Humleblomster


           
Ormbär


               
 Rödblära

Ögonpyrola

                                                                  Trolldruva

Trolldruva

Fräken

Vitsippa

Ormbunke


Skogsnäva

                                                                                 SkogsstjärnaMajsmörblomma ?

 StrutbräkenTry

Vårärt


        

                                                                                        Kärrviol                                                                                Skuggviol