måndag 28 juni 2021

Skags uddes blomster

 Lingon

Kråkbär

Åkerbär

Rölleka

Smultron

Fällnejlika

Strandglim

Rallarros

Fetknopp

Tuvull

Kråkvicker

Silishår

Silishår

Silishår

Silishår

Strandkvanne ?

Valeriana

Valeriana

Kråkklöver

Kråkklöver

Topplösa

Frossört

Kattfot

Fibbla(?)

Ängskovall

Ekorrbär

Liten blåklocka

Vitmåra

Vitklöver

Rödklöver

Strandvial ????Strandvial

Någon typ av måra

Gårdsskräppa 

Daggros

Stenskvätta

2 kommentarer:

Grövelsjön